شرکت نانو زیست تک آریان قومس

شركت نانو زيست تك آريان قومس

 ايده محوري: توليد مواد ضدعفوني كننده بدون الكل (تركيب فنلي)

مديرعامل: پروين عرب پناهان

شماره تماس: 09123339428

پست الكترونيكي: arian qumes@yahoo.com

معرفی شرکت و محصولات

مواد ضد عفوني كننده موجود به طور عمده بر پايه مواد شيميايي است كه با مضرات جانبي آن هم براي انسان و هم براي محيط زيست مي باشد. هدف توليد ماده ضدعفوني كننده بر پايه فرآيندهاي بيولوژيك و يا نانو بيوتكنولوژيك مي باشد. بسته به نوع فرمولاسيون كاربردهاي متنوعي از اين محصولات ايجاد خواهد شد كه شامل ضدعفوني كردن تجهيزات پزشكي، استفاده در مواد ارايشي و بهداشتي، handrub مايع ضد عفوني كننده دست، و نگهدارنده مواد غذايي، استفاده در بسته بندي هاي ضد باكتريال مواد خوراكي مي باشد.

اين مواد با بدن انسان و محيط زيست سازگاري دارد و اصولاً اساس آنها بر پايه فرايندهاي طبيعي است كه در بدن انسان و ساير موجودات زنده بطور طبيعي در مقابل باكتري ها انجام مي شود.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved