شرکت آسمان پژوهان خاور

شرکت آسمان پژوهان خاور

زمینه های فعالیت: هوافضا

ایده محوری: طراحي و ساخت تونل باد عمودي

مدیرعامل: مهدی نجفی

معرفی شرکت و محصولات:

شرکت آسمان پژوهان خاور در سال 1390 به ثبت رسید و از همان سال با ایده محوری طراحي و ساخت تونل باد عمودي در مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان استقرار یافت.

تونل باد آموزش پرواز، يک نوع تونل باد عمودي است که شرايط واقعي که فرد در حال سقوط و يا به حالت پرواز در آسمان دارد را درون يک اتاق استوانه اي شکل فراهم مي­آورد. در اين اتاق جريان هوايی با سرعت بيش از 60 متر بر ثانيه فرد را به صورت شناور در می آورد که اين کار بوسيله فن­های پر قدرتی که خروجی آنها جريانی با سرعت يکنواخت می باشد، صورت می پذيرد. البته قابل ذکر است که افراد با کسب سلسله مهارتهايی قادر خواهند بود که شرايط توازن و تعادل خود را حفظ کرده و از پرواز لذت ببرند. اين نوع خواص به گونه ای طراحی شده است که جريان پس از عبور از اتاقک، دوباره به پشت فن باز می­گردد و همچنين امکان کنترل فشار و دما را در تونل مقدور می سازد.

تلفن: 09127613191

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved