شركت بهينه پردازان صنعت نوين زهان

شركت بهينه پردازان صنعت نوين زهان

زمينه هاي فعالیت:

١- طراحي و ساخت دستگاه هاي نوبت دهي با قابليت هاي ويژه

٢- طراحي و ساخت سيستم هاي هوشمند

٣- طراحي و اجراي اتوماسيون صنعتي

ايده محوري: طراحي و ساخت دستگاه هاي نوبت دهي

مديرعامل: عباس ديدبان

تاريخ استقرار شركت در مركز رشد: 1389

ليست پروژه ها:

1- ساخت دستگاه نوبت دهي ويژه نانوايي

2- كليد قابل برنامه ريزي كولر

3- چراغ راهنمايي فرمان پذير

4- ساخت دستگاه خشك كن

معرفی شرکت و محصولات:

هدف اصلي طراحي و ساخت دستگاه هاي نوبت دهي با قابليت هاي ويژه مي باشد. دستگاه هاي معمول نوبت دهي كه در بانك ها استفاده مي شود. داراي روش سرويس دهي اول ورود- اول خروج مي باشند. در دستگاه طراحي شده اين قابليت وجود دارد كه مي توان متناسب با نوع تقاضا و يا حجم تقاضا ترتيب خروج را تغيير داد. علاوه بر اين هنگام ورود شخص مي تواند از زمان تقريبي انتظار نيز با تقريب خوبي اطلاع داشته باشد. همچنين سرويس دهنده مي تواند از نوع و حجم تقاضاي مشتريان حاضر در صف اطلاع پيدا كند. اين دستگاه جهت استفاده در نانوايي بسيار مناسب است.

پست الکترونیک: a_dideban@semnan.ac.ir

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved