شركت پويندگان نوين آب كومش (پوناب)

شرکت پويندگان نوين آب كومش

زمينه هاي فعالیت:

١-  طراحي و ساخت پكيج‌هاي تصفيه آب

2- واردات و صادرات تأسيسات و تجهيرات آب و فاضلاب

3- مديريت پسماند

4- انجام مطالعات آبي و هيدروليكي و شبكه‌هاي فاضلاب رو

5- ارزيابي زيست محيطي و استقرار سيستم ISO 1400

ايده محوري: طراحي و ساخت دستگاه تصفيه فاضلاب براي هر واحد مسكوني

مديرعامل: مهدي رحمانيان

معرفي شرکت و محصولات:

واحد تصفيه هوازي جهت اجرا در جوامع كوچك و واحدهاي ويلايي كه در دسترسي به شبكه جمع‌آوري فاضلاب وجود ندارد.

همچنين زمين سنگي كه امكان حفر چاه جذبي را ممكن نمي‌سازد كاربرد دارد. اين سيستم علاوه بر جمع‌آوري فاضلاب، آن را در شرايط هوازي تصفيه و از ايجاد بو در منطقه جلوگيري مي‌كند.

در مقايسه با سيستم  سپتيك تلنك‌ها بايد گفت كه سپتيك سيستم جمع‌آوري فاضلاب محسوب مي‌شود نه سيستم تصفيه فاضلاب.

پست‌الكترونيك: poonab.co@gmail.com

تلفن: 09125320293

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved