شركت انديشه طلايي آريايي

شرکت اندیشه طلایی آریایی

ایده محوری: کمک فنر الکتریکی خودرو

مدیرعامل/ مسئول: حسن پارسا

زمینه های فعالیت:

معرفی شرکت و محصولات

این کمک فنر، تنش های وارده از سطح جاده را به طریق بهینه ای میرا کرده و انرژی مکانیکی حاصله از آن را جهت مصرف در سیستم های برقی خودرو به انرژی الکتریکی تبدیل می نماید.

از دیگر مزایای این کمک فنر می توان به عمر بالا، کاهش مصرف سوخت، عملکرد یکسان در شرایط اقلیمی مختلف و تامین حداکثر راحتی برای سرنشین اشاره کرد.

پست الکترونیک:  parsa1222@gmail.com

تلفن: 09122311222

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved