شرکت توان پرداز کومش

شركت توان پرداز کومش

مدير عامل: محمداسماعیل زمان

زمينه كاري شركت: تولید تجهیزات و نرم افزارهای آموزشی

تاريخ پذيرش شركت: 1387

معرفي شرکت و محصولات:

حوزه اصلي فعاليت‌هاي شركت توان‌پرداز كومش طراحي و توليد سيستم‌هاي الكترونيكي با زمينه‌هاي تخصصي اطلاع‌رساني و آموزش با تأكيد بر پردازش صوت و استفاده از سيستم‌هاي كنترل ديجيتال در اين حوزه‌ها بوده است. از جمله فعاليت‌هاي اين شركت مي‌توان به موارد زير اشاره نمود.

طراحي سيستم جامع آموزشي صوتي نابينايان (وزارت صنايع و معادن)، سيستم راهنماي گردشگري چند زبانه (سازمان ميراث فرهنگي استان سمنان)، كتابخانه تلفني ديجيتال (شهرداري سمنان)، طراحي و ساخت پارك علوم شهرداري سمنان در 4 مرحله شامل بيش از 40 سيستم آموزشي، طراحي سيستم صرفه‌جويي در لامپ‌هاي جيوه‌اي (شركت برق منطقه‌اي استان سمنان). ارائه اين طرح‌ها موجب كسب عنوان كارآفرين برتر استان در حوزه‌هاي فناوري اطلاعات و خدمات صنعتي براي مديريت شركت در سال‌هاي 1385 و 1386 و پژوهشگر برتر در حوزه مهندسي برق مهندسي در سال 1384 گرديده است.

آدرس سايت: www.tpkumesh.com

پست الكترونيك: info@tpkumesh.com
.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved