شرکت کومش کاوش

شرکت کومش کاوش

ایده محوری: کلینیک مدیریت و مهندسی صنایع

مدیرعامل: مجید جهان

زمینه­های فعالیت:

مشاوره صنعتی، فنی و مهندسی

پژوهش

آموزش بلند مدت و کوتاه مدت

خدمات اداری

معرفی شرکت و محصولات:

كمك به رفع موانع پيشرفت شركتها و بنگاههاي اقتصادي جديد و نوپاي صنعتي و ارائه خدمات ، آموزش و مشاوره های حضوری و غیر حضوری تخصصي فني به واحد های فناور و صنعتی و همکاری با مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور در راستای برون سپاری فعالیت ها مرتبط با تخصص مدیریت و مهندسی صنایع

سایر توانمندی ها در زمینه کاری شرکت:

جواز فنی و مهندسی از صنعت و معدن و تجارت

پست الکترونیک:  jahan_majid@yahoo.com

تلفن: 09125320968

 

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved