شرکت سپهرساز الماس کویر

شرکت سپهرساز الماس کویر

ایده محوری: دستیابی به دانش فنی تولید مفتول مسی با روش ریخته گری رو به بالا

مدیرعامل: بهرام بزرگمهر

زمینه­های فعالیت:

1-     متالورژی غیرآهنی- دانش فنی تولید مفتول 8 میلی متری مسی

2-     ارائه روش های بهینه سازی خط تولید

معرفی شرکت و محصولات:

با اتکاء به سوابق معتمد و تحصیلات مرتبط مدیرعامل شرکت سپهرساز الماس کویر درسال 1388 تأسیس گردید و تیم کاری قدرتمندی از متخصین دانشگاهی وصنعتی تشکیل شد.

درسال 1389 در مرکز رشد استقرار یافت و نسبت به تجهیزکارگاه ساخت و آزمون اقدام شد. ایده محوری دستیابی به دانش فنی خط تولید مقاطع دایروی از فلز مس با روش ریخته گری روبه بالا تعریف شده و هدف بعدی ساخت نمونه نیمه صنعتی می باشد.

سایر توانمندی ها در زمینه کاری شرکت:

شرکت با توجه به تیم اجرایی و مشاورین خود که از برترین های حوزه کاری خود میباشند -به عنوان مثال اعضای هیأت علمی و برنده ی کتاب سال دانشجویی و یا دارا بودن گواهی مهارت های متعدد از داخل و خارج در حوزه بهینه سازی خطوط تولید و هوشمندسازی فرایندهای تولیدی می تواند منشأ خدمات ارزنده ای باشد.

پست الکترونیک: sepehrsazalmas@yahoo.com

تلفن: 09122310824

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved