شرکت رهپویان تمدن فردا

شرکت رهپويان تمدن فردا

ايده محوري: ساخت سامانه تاثيرگذاري امواج مايكروويو بر دانه هاي روغني جهت بهينه سازي مصرف انرژي كارخانجات روغنكشي

مديرعامل: محمد قضوهي

زمينه‌هاي كاري شركت: كارخانجات روغنكشي از دانه‌هاي روغني

معرفی شرکت و محصولات:

مصرف روزافزون دانه سويا، بعنوان گياه استراتژيك قرن صرفه جوئي در مصرف انرژي براي جداسازي روغن از اين دانه‌ي ارزشمند را ضروري مي‌نمايد. نياز حدود پانزده ميليون تن دانه سويا در سال براي كشور و نيز موجود بودن اين مقدار ظرفيت كارخانجات روغنكشي در كشور و مصرف بالاي انرژي در اين كارخانجات، بهينه سازي مصرف انرژي در اين كارخانجات كه موضوع اصلي اين ايده مي‌باشد را اهميت مي‌دهد.

در واحد آماده‌سازي كارخانجات روغن‌كشي، دانه‌ي سويا پس از عمليات پاكسازي، وارد دستگاه كراكر مي‌شود، كه اين دستگاه دانه‌ي كامل سويا را به اندازه‌هاي 2/1، 4/1،8/1 خرد مي‌كند. بر اساس طراحي جديد،‌دانه‌هاي سويا پس از خردشدن وارد دستگاه افقي پخت مرحله‌اي با استفاده از امواج ماكروويو مي‌شوند، كه پس از رسيدن به دما و رطوبت مطلوب مورد نظر وارد دستگاه فليكر شده كه با تبديل شدن به چيپسهاي سويا در طراحي جديد وارد دستگاه تأثيرگذاري امواج مايكروويو بر فليكهاي سويا مي‌شود.

در مجموع با اجراي سامانه‌ي جديد در واحد آماده سازي كارخانجات روغنكشي و رسيدن به دماها و رطوبتهاي مطلوب معين شده، باعث مي‌گردد در مرحله جداسازي روغن بوسيله حلال در واحد اكستركشن حدود 12 درصد در مصرف انرژي صرفه‌جويي داشته باشيم كه اين بهينه‌سازي مصرف انرژي در كارخانجات موجود كشور كه داراي مصرف سوخت و انرژي روزانه بالائي مي‌باشند بسيار مطلوب مي‌باشد.

پست الكترونيك:    ghazvehi@aut.ac.ir

تلفن: 09122310593

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved