شرکت نقش و نگار کومش

شرکت نقش و نگار کومش

ایده محوری: احیاء و تجاری سازی هنرهای سنتی منطقه با استفاده از طراحی کاربردی نوین

مدیرعامل: سعید عبدی

زمینه های فعالیت: صنایع دستی و هنرهای سنتی

معرفی شرکت و محصولات:

شرکت نقش و نگار کومش در تاریخ تیر ماه 1393 با ایده محوری احیاء و تجاری سازی هنرهای سنتی منطقه با استفاده از طراحی کاربردی نوین در مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان استقرار یافت. این شرکت در اسفند ماه 1392 به ثبت رسیده و هدف کلی آن ارتقاء و بهبود جایگاه صنایع دستی استان سمنان میباشد و این مهم با مطالعه، برنامه ریزی و بهبود کیفی مراحل تولید از طراحی تا فروش محصولات را در برمیگیرد

سایر توانمندی ها: ایجاد نمایشگاه در داخل و خارج از کشور، بازاریابی و کمک به توسعه صنایع دستی استان

پست الکترونیک: sa.53se@gmail.com

تلفن: 09122314438

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved