شرکت صنعتگران پدیده کومش

شرکت صنعتگران پدیده کومش

ایده محوری: منبر ترکیبی

مدیرعامل: بابک اشرف سمنانی

زمینه های فعالیت: ساخت منبر و محراب ترکیبی برای مساجد، نمازخانه ها و اماکن مذهبی

معرفی شرکت فناور و محصولات:

شرکت فناور صنعتگران پدیه کومش در سال 1392 در مرکز رشد فناوری پذیرش گردید و از آن زمان فعالیت خود را شروع کرد. از جمله فعالیتهای این شرکت، حضور در نمایشگاه فن بازار در آذر 1392 است که خوشبختانه ایده های این هسته فناور مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

محصول این شرکت فناور منبری است که در دو وضعیت محراب و یا منبر تغییر وضعیت میدهد، بسیار شکیل و صرفه مالی زیادی برای اماکن مذهبی در بکارگیری منبر و محراب به صورت ترکیبی را دارد. این محصول در اداره مالکیت صنعتی ثبت اختراع گردیده است و به انواع مختلف کشویی، بازویی، دروازه ای و... ساخته میشود و بنا بر نیاز مشتری میتواند در داخل دیوار نصب شده و یا با چرخ قابل جابجایی می باشد.

بازار هدف شامل مساجد، نمازخانه ها، تکایا، حسینیه ها و دیگر اماکن مذهبی میباشد.

آدرس شرکت: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان- ساختمان شماره 1

تلفن: 09358525702

پست الکترونیک: babi.a.62@gmail.com

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved