هسته فناور سیلکا

هسته فناور سیلکا

ایده محوری: سیستم ضدلغزش چرخ لوکوموتیو

مسئول هسته: عباس وجهی نوش آبادی

قابلیت ایده:

از بین بردن لغزش چرخ لوکوموتیو در زمان بارش نزولات جوی.

این طرح جایگزین سیستم شن پاش لوکوموتیو می شود و مزایای آن عبارتند از:

1- برطرف شدن ضعف سیستم کنونی و در نتیجه جلوگیری از توقف، تأخیر و کندی سیر قطارها

2- عدم وجود مشکلات کنونی مثل گرفتگی مجاری شن و حمل و نقل آن

3- عدم نیاز به تعمیر و نگهداری مستمر و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری

تلفن: 09132761274

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved