هسته فناور شفا گستر قومس

هسته فناور شفا گستر قومس

زمینه های فعالیت: گیاهان دارویی و داروهای گیاهی- شناسايي ژنوميك دو گونه گياه دارويي بومي شهرستان سمنان و تعيين تركيبات و استخراج مواد مؤثره دارويي آنها (عصاره گيري و اسانس گيري)

ایده محوری: شناسایی خاصیت داروئی دو گیاه خاص و تولید دارو از آن

مسئول هسته: حسین نظری

معرفی شرکت و محصولات:

شرکت شفاگستر قومس از سال 1392 در مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان استقرار یافت.

حلقه ی مفقوده ای بین کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی و تولید دارو به عنوان فرآوری گیاهان دارویی وجود دارد که می توان با كشت هدفمند گياهان دارويي چه در عرصه هاي طبيعي و چه در گلخانه ها و برداشت درست و منطقي بخش هاي مورد نياز اين گياهان و در نهايت فرآوري درست و علمي آنها، در جهت استحصال مواد مؤثره اين گياهان به كمك روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلف از ماده ی خشک یا تازه ی گیاهان دارویی گام برداشت. در نهايت با انجام این فعالیت و بدست آوردن مواد مؤثره تخليص شده، ميتوان اقدام به  تولید داروهايي در حجم کم و با بهره­وری و اثربخشي بالا نمود و یا در دسترس حلقه بالادستی تولید دارو قرار داد. در اين طرح با مكان يابي دقيق محل رويش دو گياه Varthemia Persica و prosopis farcta در ارتفاعات شهرستان سمنان به كمك متخصصين گياهان دارويي استان، اقدام به جمع آوري بخش هاي مختلف گياهان مذكور مينماييم. پس از انتقال به آزمايشگاه در ابتدا بخشي از گياه جمع آوري شده، به منظور تأييد گونه گياهي مورد نظر وارد مسير ژنوميك و تعيين ساختار ژنتيكي ميگردد، سپس بخشي از گياه به عنوان نمونه در هرباريوم آزمايشگاه با روش هاي استاندارد خشك و نگهداري ميگردد. در ادامه اقدام به استخراج اسانس و عصاره گياهان مورد نظر مينماييم و بخشي از اسانس و عصاره استخراج شده را به جهت تعيين تركيبات به كمك روش ها و دستگاه هاي آناليز مصرف مينماييم. پس از تعيين تركيبات، اقدام به استخراج مواد مؤثره گياهان مورد نظر مينماييم. ضمناً به جهت در دسترس بودن حجم بيشتر گياهان مورد نظر و عدم تغيير در تركيبات موجود در گياه، ميبايست اين دو گياه در زميني كه در مراتع رويشي خود تهيه ميشود كشت داده شده و سپس در حجم زياد برداشت گردند.

سایر توانمندی ها:

تهیه و تولید هرباریوم ژنتیکی، آموزشهای لازم جهت استحصال مواد موثره گیاهان دارویی، رفرانس کارهای تحقیقاتی در زمینه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی

پست الکترونیک: hossen253@yahoo.co.uk

تلفن: 09125311865

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved