هسته فناور پیشرو صنعت

هسته فناور پیشرو صنعت

زمینه های فعالیت:

1- مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم های کنترل صنعتی

2- مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم های آزمایشگاهی

ایده محوری: طراحی و ساخت دستگاه تشخیص غیرمخرب مقاومت مکانیکی آسفالت و بتن

مسئول هسته: مرتضی قاضی سعیدی

معرفی هسته فناور و محصولات:

هسته فناور پیشرو صنعت در سال 1391 در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان استقرار یافته است.

از جمله فعالیت های این هسته:

- طراحی سیستم تشخیص مقاومت خاک و بتن

- طراحی سیستم های کنترل صنعتی شرکت سامفر

- مشاوره در زمینه های سیستم های عمرانی و صنعتی

سایر توانمندی ها: صلاحیت فنی و مهندسی از اداره صنایع و معادن استان سمنان

آدرس شرکت: سمنان- میدان سعدی- بلوار مطهری- خیابان پارک فناوری- پارک فناوری دانشگاه سمنان- واحد 8

پست الکترونیک: mail.morteza@gmail.com 

تلفن: 09123390941

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved