هسته فناور ایده پردازان هوشمند پارسیان

هسته فناور ايده پردازان هوشمند پارسيان

 ايده محوري: سايت اينترنتي فروش صنايع دستي

مسئول هسته: بهاره رضايي رازليقي

شماره تماس: 9354125316

پست الكترونيكي:  bahar.rezaei90@gmail.com

معرفی هسته فناور

در اين طرح در پي آنيم تا امكانات ايجاد شده توسط فناوري هاي جديد اطلاعاتي را با خلاقيت در آميزيم و خدمات ايجاد شده را در اختيار فرهنگ و هنر ايراني قرار دهيم تا از طريق آن بيش از پيش گستره نفوذ آن را در ميان جهانيان افزايش دهيم سهمي از سود قابل ملاحظه اي كه در اين ميان وجود دارد را از آن خود كنيم و در عين حال به تقويت توليد ملي بپردازيم.وجود پايگاه اطلاعاتي جامعي كه بتواند امكان دريافت اطلاعات اين حوزه و محصولات را به آساني در اختيار علاقمندان آن در سراسر جهان قرار دهد كمك شاياني به ذينفعان اين حوزه مي كند تا جايگاه خود را در ميان محصولات مشابه باز كنند و اين طرح در پي به وجود آوردن چنين فضايي است.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved