شركت آتي جوانه صنعت شرق

شركت آتي جوانه صنعت شرق

زمينه هاي فعالیت: فني، مهندسي، برق، تأسيسات و مميزي انرژي

ايده محوري: بالا بردن بهره وري در مرغداري هاي گوشتي

مسئول شرکت: حسين چوپاني

ليست پروژه ها: بهينه سازي انرژي در مرغداري ها و گاوداري ها

معرفي شرکت و محصولات:

با اجرايي شدن طرح هدفمند شدن رايانه ها در سال گذشته باعث شد كه هزينه سوخت مرغداري ها بشدت بالا برود. بر آن شديم تا با بررسي لازم و كافي راهكارهاي مناسب را جهت اين امر بيابيم. بررسي هاي ما منجر به ارائه طرحي شد كه باعث كاهش 50 تا 65 درصدي از مصرف سوخت و كاهش 85 تا 90 درصدي تلفات در مرغداري ها خواهد شد.

1- جايگزيني روش جديد گرما يش جديد و هوشمند و قابل كنترل و با قابليت استفاده از انرژي خورشيدي

2- اتوماسيون كامل پروسه پرورش مرغ از ابتدا تا انتها با سيستم كنترل هوشمند، شامل كنترل (هوا،گازآمونياك، co2)

3- فيلتراسيون هواي ورودي و كنترل هواي سالن ها

4- عايق بندي و ايزوله كردن مرغداري

5- كاهش دوره جوجه ريزي، از بين رفتن دوره تنفس، امكان جوجه ريزي در ديگر فصول سال و ...

آدرس سايت: www.savansanat.ir

تلفن: 09121315386

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved