هسته فناور بازاريابي جهان گستر

هسته فناور بازاریابی جهان گستر

زمينه هاي فعالیت: بازاریابی با تحقیقات مشاوره آموزش و پژوهش طراحی

ايده محوري: تحقیقات بازاریابی + خلاقیت بازاریابی

مسئول: معصومه احسانی

معرفی شرکت و محصولات:

با توجه به ناکارآمد بودن بازاریابی و ناشناخته بودن علم بازاریابی و برداشت نادرست از این علم تصمیم به راه اندازی این شرکت گرفته شد تا هم بازاریابی درست معرفی شود و هم فروش خدمات و محصولات بالا رود.

بازاریابی یک علم و هنر است که در ایران به این دو مقوله توجه نمی شود و بازاریابی را فروش میدانند.

این شرکت موظف است با تحقیقات بازاریابی و علم 4p&4c بهترین گزینه ی بازاریابی را برای مشتریان خود یافته، حل مشکل نماید و ایده پردازی نماید و به مدت یک سال تحقیقات خود را برای ارزیابی و سنجش میزان تغییر فروش و یا خدمات مشتری مورد نظر ادامه می دهد تا در صورت عدم  پاسخ درست مجددا به تحقیق برای یافتن مشکل بپردازد.

همچنین برای مدیرانی که می خواهند تیم بازاریابی داشته باشند با تحقیقات بازاریابی به کارکنان معرفی شده و یا خود مدیران آموزش لازم با اساتید مجرب داده می شود.

در بحث مشاوره و طراحی نیز با تحقیقات بازاریابی بهترین راه حل ها و طراحی ها ارائه می شود.

تلفن: 09192761398

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved