شركت فرزانگان شريف سمنان

شرکت فرزانگان شریف سمنان

ایده محوری: تولید پانل های گچی از طریق فناوری نانو

مدیرعامل/ مسئول: نادر پهلوان

زمینه های فعالیت: مهندسی مواد

معرفی شرکت و محصولات

پانل گچی به جای تیغه سفالی و بلوک سقفی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه امروزه سعی تمام مهندسین عمران در کاهش وزن ساختمان است، این طرح کمک شایانی در این راستا خواهد نمود. از مزایای پانل های گچی می توان به سبک بودن، مقاوم تر بودن، ارزانتر بودن، حمل آسانتر، دسترسی راحت تر و حذف هزینه های اضافی (نظیر گچ و خاک) اشاره کرد.

پست الکترونیک: mfa-farzanegane.semnan@yahoo.com

تلفن: 09193321169

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved