شرکت راه حل تیزهوش برتر

هسته فناور راه حل تيز هوش برتر

 ايده محوري: طراحي و ساخت آيفون هوشمند موبايلي

مديرعامل: كوروش كياني

شماره تماس: 09122361274

پست الكترونيكي:  kkiani2004@yahoo.com

معرفی شرکت و محصولات

هدف اصلي اين طرح ايجاد امنيت براي منازل، ارگان هاي امنيتي و غيره به صورت كنترل از راه دور مي باشد از طرفي سهولت كنترل و بازكردن انواع درب ها از طريق موبايل امكان پذير شده است آيفون ها و درب بازكن ها به عنوان يك محصول الكترونيكي تقريبا مورد استفاده تمام امكان اداري، تجاري، صنعتي و مسكوني است. درب بازكن هاي كنوني موجود در بازار ايران اغلب وارداتي بوده و يا محصول هاي مشابه داخلي توانايي رقابت با محصول هاي خارجي را ندارند. يكي از ضعف هاي اصلي آنها بهره نبردن از تكنولوژي مدرن مي باشد و همانطور كه شاهد آن هستيم طي ده هاي گذشته پيشرفت چنداني نسبت به رشد تكنولوژي موجود نداشتند.

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved