شرکت نوآوران عرصه صنعت قومس

شرکت نوآوران عرصه صنعت قومس

زمینه­ فعالیت: صنعت بسته بندی نوشیدنی و مواد غذایی

ایده محوری: محفظه نگه داری قوطی های خود خنک شونده

مدیرعامل: علی برقی

معرفی شرکت فناور و محصولات:

 این شرکت در صنعت بسته بندی محصولات غذایی و نوشیدنی ها کار خود را آغاز کرده و منحصراً در زمینه محفظه های نوشیدنی خود خنک شونده و فلاسک های خود خنک شونده مسافرتی فعالیت می کند.

از محصولات در آینده ای نزدیک می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- قوطی های نوشیدنی خود خنک شونده

- فلاسک های مسافرتی خود خنک شونده و قابل شارژ

سایر توانمندی ها:

- طراحی انواع قطعات مختلف

- طراحی سیستم های برودتی و گرمایشی

- مشاوره در زمینه نوشتن طرح توجیهی

پست الکترونیک: Alibmbp@gmail.com

آدرس شرکت: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

تلفن: 33459714-023

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved