شرکت ابتکار صنعت سنگسر

شرکت ابتکار صنعت سنگسر

ایده محوری:  طراحی و ساخت شبیه ساز ژیروسکوپ با کاربرد علمی- تفریحی

مدیرعامل/ مسئول: عباس احسانی پور

معرفی شرکت و محصولات:

ایده محوری شرکت ابتکار صنعت سنگسر، تولید محصولی به نام جیمبو می باشد که یک شبیه ساز پرواز است و براساس علم ژیروسکوپ عمل می کند. این محصول در شهربازی ها، پارک ها و فضاهای تفریحی به عنوان یک وسیله سرگرمی، تفریحی و آموزشی کاربرد دارد.

پست الکترونیک: ebtekar.sanat20@yahoo.com

تلفن: 09125314762

آدرس شرکت: 1- درجزین

2- سمنان- میدان کوثر- بلوار دانشجو- مركز رشد فناوري دانشگاه سمنان

 

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved