هسته فناور باستان سارو

هسته فناور باستان سارو

زمینه های فعالیت: برگزاری تورهای گردشگری باستان شناسی، برگزاری کارگاه های آموزشی باستان شناسی

ایده محوری: آرکئوتوریسم کاربردی

مسئول واحد: خشایار فرامرزی

معرفی هسته فناور و محصولات:

هسته باستان سارو با هدف ارائه رویکرد جدید و منحصر به فرد آرکئوتوریسم در زمینه صنعت گردشگری قدم در راه تولید علم به ثروت در این حوزه نهاده است. آرکئوتوریسم به عنوان ایده محوری هسته، برگزاری تورهای تفریحی علمی با استفاده از جاذبه های باستان شناسی کشور می باشد. همچنین برگزاری کارگاه های تخصصی و عمومی آموزش باستان شناسی از دیگر اهداف این هسته می باشد. اعضای هسته باستان سارو از فارغ التحصیل رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد می باشند.

سایر توانمندی ها:

1- تسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای کاربردی کامپیوتر

2- عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای

پست الکترونیک: khashayar-faramarzi@yahoo.com

تلفن: 33440892-023

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved