شرکت زیست پایش قومس

شرکت زیست پایش قومس

زمینه فعالیت:

- مشاوره و خدمات زیست محیطی

- آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

- طراحی سیستم های تصفیه آب و هوا

- پایش خوداظهاری واحدهای صنعتی

مدیرعامل: اسماعیل جلالی

معرفی شرکت و محصولات:

شرکت زیست پایش قومس به عنوان اولین ازمایشگاه تخصصی هوا و صدا و اولین آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست، فعالیت خود را از تیر ماه سال 1391 با بهترین تجهیزات آزمایشگاهی و مجرب ترین نیروهای متخصص در سطح استان سمنان آغاز نمود. با توجه به استقبال صنایع استان از این آزمایشگاه، تاکنون قراردادهای کاری زیادی منعقد گردیده است که لیست آن پیوست شده است. با توجه به هزینه های زمانی و ریالی که توسط آزمایشگاه های غیربومی بر صنایع استانی وارد می شد، هدف آزمایشگاه، خدمت رسانی به صنایع در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه می باشد. در ضمن اسم آزمایشگاه زیست پایش به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست در سایت آن سازمان ثبت میباشد.

شرکت مهندسی زیست پایش همگام با ارتقاء استاندارهای زیست محیطی وبا توجه به تقاضای روز افزون صنایع کشور و مشکلات ناشی از آلودگی صنعتی در شهرهای بزرگ و وجود مشکلات مختلف زیست محیطی در عرصه های موجود در سطح کشور، منجمله آلودگی رودخانه ها، تخریب عرصه های طبیعی وتالاب ها، کاهش کیفیت در هوا، خاک و سایر بخش های محیط و همین طور مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود در کارخانجات و مراکز صنعتی، با هدف ارائه خدمات مهندسی و مدیریت محیط زیست تأسیس گردیده است. واحد آزمایشگاه این شرکت به عنوان اولین آزمایشگاه معتمد خصوصی در استان و با توجه به استقرار استاندارد

ISO/9001:2008و ISO/IEC17025:2005

و با بهره گیری از نیروهای متخصص و نیز پیشرفته ترین تجهیزات آزمایشگاهی، در زمینه سنجش آلاینده های محیط زیست فعالیت می نماید. هدف از تأسیس این آزمایشگاه تسریع و کاهش هزینه های مربوط به انجام خوداظهاری زیست محیطی صنایع می باشد. این آزمایشگاه افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات قابل ارائه و همچنین استفاده از نیروهای متخصص و آموزش مداوم پرسنل در خصوص الزامات خاص آزمونها، شناسایی نقاط و فرصتهای نیازمند و یا مستعد بهبود و تعریف پروژه های بهبود را سرلوحه امور خود قرار داده است. در نهایت شرکت زیست پایش در زمینه شناسائی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی، ارائه و اجرای طرحهای کنترل و کاهش این آلاینده ها، مشاوره در امر استقرار سیستمهای مدیریت زیست محیطی(ISO-14000) ، ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) ، ایمنی و بهداشت صنعتی (HSE)  آماده ارائه خدمات می باشد.

اهم فعالیت های شرکت:

ارائه کلیه خدمات مشاوره مهندسی و مدیریت زیست محیطی

پایش و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست

ارائه کلیه خدمات در زمینه محیط زیست از جمله اخذ مجوزهای زیست محیطی، رفع مشکلات زیست محیطی صنایع و...

تحلیل فرآیند احتراق، کنترل و کاهش مصرف سوخت در مشعل های حرارتی ...

انجام پروژه های کاهش، کنترل و حذف آلاینده ها از منابع محیط زیست و کارگاهی

امکان سنجی فنی، اقتصادی و زیست محیطی نصب سیستم های کنترل آلاینده ها مثل بگ فیلتر، سیکلون، تصفیه خانه ها

نصب سیستم های کنترل آلاینده ها از جمله بگ فیلتر، سیکلون، تصفیه خانه ها

نصب سیستم اندازه گیری ON-LINE برای سنجش غبار، گاز و پارامترهای آب

انجام و آماده سازی طرحهای جامع کاهش آلودگی منابع  هوا در مناطق صنعتی و شهری

انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلایند های محیط زیست

مشاوره و انجام پایش زیست محیطی (EMP) در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001

مشاوره درخصوص اجرای بند الف ماده61 دستورالعمل طرح خود اظهاری

نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامترها آلاینده ها هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک

امکان سنجی، مطلاعات اولیه، طراحی پایه و تفصیلی، سیستمهای پیش تصفیه و تصفیه آب و فاضلاب (شهری و صنعتی)

انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان دورریز آلاینده های فاضلاب

انجام مطالعات جامع در خصوص استفاده مجدد از آبهای دورریز در صنایع

بررسی و رفع مشکلات تصفیه خانه آب و فاضلاب (مهندسی مجدد)

انجام خدمات شناسایی کمی و کیفی ((inventory و مدیریتی پسماندهای خطرناک و صنعتی ویژه و روشهای کنترل، تصفیه، کاهش آلودگی و مدیریت جامع مواد زائد

انجام استقرار مدیریت پسماند صنعتی و خطرناک و شهری

انجام برنامه عملیاتی پسماندهای صنعتی براساس قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی مربوطه

ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعات در زمینه بازیافت مواد و منابع

انجام و آماده سازی طرحهای جامع کاهش آلودگی منابع خاک در مناطق صنعتی و شهری و کشاورزی و رودخانه ها

سایر توانمندی در زمینه های کاری شرکت:

اخذ گواهینامه آزماشگاه معتمد سازمان حفاظت از محیط زیست با کد 0246-9104-25

آدرس سایت:  http://www.zistpayesh-ghomes.co.ir/

پست الکترونیک: info@zistpayesh-ghomes.co.ir

آدرس شرکت: سمنان- ميدان استاندارد- بلوار جوان- پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان

تلفکس: 9-33605058-023

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved