شرکت افق پردازش سمنان

شرکت افق پردازش سمنان

ایده محوری: طراحی و ساخت سامانه نوین ضد سرقت خودرو

مدیرعامل: مهدی قادری

معرفی شرکت فناور و محصولات:

سامانه نوین ضد سرقت خودرو رابط بین سیستم قفل مرکزی خودرو و دسته سیم خودرو می باشد و بدون دستکاری در سیستم سیم کشی و دیگر سیستم های خودرو ، قفل مرکزی خودرو را به سیستم ضد سرقت تبدیل می کند.

نصب آسان و بدون دخالت در سیم کشی خودرو و جلوگیری از خطرات ناشی از اتصالی در سیم کشی که موجب حریق در خودرو می شود از مهمترین ویژگی های این محصول می باشد.

این محصول در تمام نمایندگی های خودرو داخلی می تواند به فروش برسد و افرادی که نیاز به تجهیز خودرو خود به سیستم دزدگیر می باشند، می توانند از این محصول استفاده نمایند.

پست الکترونیک:  ofoghpardazesh@yahoo.com

تلفن: 09121317643

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved