هسته فناور توان صنعت قومس

هسته فناور توان صنعت کومش

ایده محوری: خالص سازی نانومگنتیک زغالسنگ

مسئول واحد فناور: مهدی قاسمی

زمینه های فعالیت: عیارسازی زغالسنگ

معرفی واحد فناور و محصولات:

فرآوری زغالسنگ با درجه خلوص بالا و تحقیق و توسعه درخصوص روش های فرآوری محصولات کربنی مانند کک، کربن اکتیو، گرافیت، زغال قهوه ای و ... از فعالیت های «هسته فناور توان صنعت کومش» می باشد.

پست الکترونیک: Mehdi.ghasemi1364@gmail.com

تلفن: 09126730063

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved