هسته فناور ابزار یار

هسته فناور ابزار یار

زمینه فعالیت: ساخت تجهیزات ورزشی

ایده محوری: ساخت دینامومتر گروهی

مدیرعامل: دکتر بهروز گل محمدی

معرفی شرکت فناور و محصولات:

ایده محوری این هسته فناور ساخت دینامومتر گروهی است. دینامومترهایی که در کشور مورد استفاده قرار می گیرد، تنها برای اندازه گیری بخش خاصی از عضلات بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

دینامومتری که بتواند نیروی یک گروه ورزشی خاص را اندازه گیری نماید طراحی نشده است. به همین دلیل این هسته با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی متخصص در رشته تربیت بدنی تشکیل شده است و دینامومتری را تولید می نماید که قابلیت اندازه گیری نیروی عظلانی بیش از یک نفر را داشته باشد.

بازار هدف محصولات این هسته فناور کلیه مراکز آموزشی و پژوهشی، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و باشگاههای ورزشی می باشد.

پست الکترونیک:  b_golmohammadi@profs.semnan.ac.ir

تلفن: 09112920130

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved