هسته فناور مؤسسه اطلاعات و دانش سمنان

مؤسسه اطلاعات و دانش کومش

ایده محوری: تولید و فراوری اطلاعات و دانش درحوزه موضوعی کومش

مدیرعامل/مسئول: رحمان معرفت (عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان)

زمینه­های فعالیت:

گردآوری، سازماندهی اطلاعات  مرتبط با حوزه موضوعی کومش

اشاعه اطلاعات و فروش اطلاعات  فراوری شده در حوزه موضوعی کومش

تامین منابع اطلاعاتی اصیل در حوزه سمنان و سمنان شناسی، سازماندهی و اشاعه و فروش اطلاعات در این حوزه

معرفی شرکت و محصولات:

شرکت  اطلاعات و دانش سمنان به عنوان مکاني براي صيانت از آثار گذشتگان و ارج نهادن به آن و هم چنين حفظ اين آثار گرانبها براي انتقال به نسل هاي آينده بسيار ارزشمند مي باشد. این مرکز به عنوان مرکزي پژوهشي، پژوهش ها و تحقيقات علمي ، تاريخي، هنري ، باستان شناسي مرتبط با سمنان را به صورت متمرکز تامین نموده و به اين ترتيب به جامعه عظيمي از پژوهشگران  داخلي و خارجي، خدمات مرتبط و مورد نياز آنها را ارائه می نماید.

ü      محصول نهایی شرکت،ایجاد بزرگترین راهنما و پایگاه اطلاعاتی مبتنی بر مدیریت دانش،برای دسترس پذیر ساختن اطلاعت منتشر شده درباره کومش برای محققین و پژوهشگران در حوزه کومش و کومش شناسی است، فراوری اطلاعات و اشاعه آنها ( در قالب فروش اطلاعات) به مخاطبان مورد نیاز محصول اصلی این پایگاه اطلاعاتی است.

ü      برخی مزایای این محصول به شرح زیر است:

ü      ایجاد مکانی مناسب برای جستجوگران و پژوهشگران عرصه های مختلف علمی و ادبی که علاقه مند به تحقیق و مطالعه در حوزه کومش شناسی هستند.

ü      به طور کلی ارائه خدمات به تمامی افراد از جمله دانشجویان اساتید محققان و مربیان و پژوهشگران برای انتقال سریع اطلاعاتی که در حوزه کومش شناسی تولید شده است.

ü      پاسخگویی سریع به نیاز کاربران و محققان و ایجاد مکانی برای سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی مرتبط با کومش شناسی

آدرس سایت: infosem.semnan.ac.ir

پست الکترونیک: rmarefat@gmail.com

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved