شركت زیست فناوران سنگسر

شرکت زیست فناوران سنگسر (سهامی خاص)

ایده محوری: استفاده از ورمی کمپوست در تولید کمپوست قارچ

مدیر عامل: داود مسلمان

زمینه فعالیت: تولید کمپوست قارچ خوراکی

معرفی شرکت و محصولات

شرکت زیست فناوران سنگسر در سال 1390 با هدف تولید کمپوست و خاک پوششی قارچهای خوراکی از ورمی کمپوست تأسیس گردید و در همان سال نیز در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان مستقر گردید .در حال حاضر شرکت مذکور در مرحله پیش رشد بوده و در حال گذر به مرحله رشد میباشد. نوع فرمولاسیون و مواد اولیه بکار رفته در این نوع کمپوست موجب بازدهی بالای در تولید قارچ گردیده است .محصول تولیدی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت برتری محسوسی نسبت به کمپوست های موجود در بازار دارد.

سایر توانمندی و زمینه های کاری شرکت

در حال حاضر شرکت موفق به دریافت مجوز تولید ورمی کمپوست از جهاد کشاورزی شده است . و جهت تولید انبوه این محصول شرکت به دنبال اخذ زمین از نهادهای مربوطه میباشد.

پست الکترونیک: deivid1359@gmail.com

آدرس شرکت: مهدیشهر- خیابان ایران- خیابان امیرکبیر امیرکبیر 8

تلفن: 09122316225

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved