هسته فناور دگر اندیشان مهرطاها

هسته فناور دگراندیشان مهر طاها

زمینه فعالیت: مخابرات و الکترونیک

ایده محوری: طراحی، ساخت و راه اندازی مودم دیجیتال پرسرعت

مدیرعامل: دکتر محمد لاری

معرفی هسته فناور و محصولات:

هدف اولیه راه اندازی، طراحی و ساخت یک مودم دیجیتال پرسرعت با نرخ داده بالاتر از 1Mbps می باشد. اما هدف نهایی که احتمالاً در مراحل بعدی محقق میشود، بومی سازی ایده اولیه و ساخت یک یا چند مودم کاملاً بومی جهت استفاده صنعتی و با انواع نرخهای داده قابل قبول میباشد.

سایر توانمندی ها: انواع تجهیزات و پردازشهای مخابراتی

پست الکترونیک: taha.telecom@chmail.ir

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved