شرکت هوشمند آرمان هماره

شرکت هوشمند آرمان هماره

ایده محوری: طراحی و تولید نوشت افزار هوشمند و ارائه خدمات بر بستر آن

مدیرعامل/مسئول: دکتر محمد حسین داور پور

معرفی شرکت فناور و محصولات:

ایده محوری این شرکت طراحی و تولید نوشت افزار هوشمند و ارائه خدمات بر بستر آن می باشد که با استفاده از تیم مختصص و مجرب به اجرای آن پرداخته خواهد شد.

اهداف این شرکت از این ایده به شرح ذیل می باشد:

افزودن قابلیت های مبتنی بر ابعاد مختلفی از فناوری اطلاعات (نظیر واقعیت افزوده، پردازش تصویر و ...) به نوشت افزار در قالب نوشت افزارهای اپلیکیشن دار به منظور:

- تبدیل نوشت افزار بر بستر محتوای دیجیتال

- استفاده از نوشت افزار به عنوان بستری برای تبلیغ دیجیتال

- افزایش بهره وری، کارایی شخصی و مدیریت توسعه فردی بر بستر جدید

از جمله مهمترین نتایج حاصل از اجرای این ایده بدین شرح میباشد:

- تولید نسل جدیدی از نوشت افزارها که از فناوری اطلاعات سود می برند.

- معرفی بستر متفاوت برای تبلیغات

پست الکترونیک: davarpour@gmail.com

تلفن: 09125317996

 

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved