هسته فناور سبز پویان فردیس دانش

هسته فناور سبز پویان فردیس دانش

ایده محوری: تولید کود خاک سالم و غنی شده

مدیرعامل/مسئول: طاهره پروانه

معرفی هسته فناور و محصولات:

ایده محوری این واحد فناور تولید کود خاک سالم و غنی شده می باشد که با بهره گیری از اساتید و محققان مجرب و توانمند به تولید محصول می پردازد.

کاربرد ایده در مصارف کشاورزی می باشد. کلیه کشاورزان و باغداران می توانند از محصولات این واحد فناور استفاده نمایند. استفاده از این محصولات موجب کمک به توسعه و بهبود کشاورزی ارگانیک خواهد شد. این واحد فناور می تواند کود خاکی که دارای نسبت های مناسب از هر کدام از اجزا مفید و ضروری برای گیاه بوده و به علاوه عاری از هر گونه آلودگی بوده و با مواد مفید و ضروری گیاه غنی شده باشد را تولید نماید که در نهایت در رشد صنایع و محصولات کشاورزی موثر می باشد.

پست الکترونیک: Par1330@gmail.com

تلفن: 09125737365

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved