هسته فناور امن گستر رایادژ

هسته فناور امن گستر رایادژ

زمینه های فعالیت:

- آزمون ارزیابی امنیتی، پیاده سازی امنیت فیزیکی و محیط پیرامونی، پیاده سازی و راهبری مرکز عملیات امنیت و تیم پاسخ به رخداد، امن سازی و مقاوم سازی سامانه ها، زیرساخت ها و سرویس ها

- مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات، آموزش در حوزه فضای تبادل اطلاعات

- نصب و پشتیبانی محصولات فضای تبادل اطلاعات

ایده محوری: سامانه ارزیابی امنیتی خودکار نرم افزارهای تحت وب

مدیرعامل هسته فناور: حمید نصیری

معرفی هسته فناور و محصولات:

این ایده در ارزیابی امنیتی سامانه های تحت وب و تولید گزارش آسیب پذیری به زبان فارسی کاربرد دارد. بازار هدف ایده تمامی کاربران وب سایت شخصی، طراحان وب، تمامی ادارات و سازمان های کشور است.

مزیت های ایده:

- ارزیابی امنیتی خودکار وب سایت با کمترین هزینه (به صرفه بودن از نظر اقتصادی برای کاربران)

- امکان انجام ارزیابی امنیتی بدون داشتن دانش فنی در زمینه امنیت (در دسترس بودن برای عموم کاربران)

- تولید خودکار گزارش آسیب پذیری به زبان فارسی

سایر توانمندی ها:

- آموزش و مشاوره در زمینه امنیت سایبری

- ارزیابی امنیتی و تست نفوذ شبکه های کامپیوتری

- نصب و پشتیبانی محصولات مرتبط با حوزه امنیت سایبری

پست الکترونیک: info@rayadej.com

وب سایت: http://rayadej.com

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved