هسته فناور سهاب پردازش

هسته فناور سهاب پردازش

ایده محوری: سامانه هوشمند افزایش بهره وری با محوریت مدیریت زمان

مسئول واحد: ابوالفضل بغلانی

معرفی هسته فناور و محصولات:

ایده این هسته، ساخت یک application  چند سکویی web-based (با قبلیت اجرا در پلتفرم های مختلف) جهت مدیریت زمان، برنامه ریزی و افزایش بهره وری فردی و تیمی می باشد.

در کل ایده این هسته سامانه هوشمند افزایش بهره وری می باشد که موجب افزایش بهره وری و ارتقا سبک زندگی می شود. مزیت این ایده جایگزینی تلاش صحیح با تلاش زیاد و ایجاد موفیقت بیشتر است.

بازار هدف ما مخاطب عام، دانش اموزان و دانشجویان و اکوسیستم های استارتاپی می باشد.

پست الکترونیک: afbaghlani@yahoo.com

تلفن: 09192548159

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved