هسته فناور فن آوا ساخت

هسته فناور فن آوا ساخت

ایده محوری: طراحی و ساخت انواع تجهیزات و ماژول های نوین هوشمندسازی تخت نوزاد و سالمند

مسئول واحد: دکتر محمدعلی بهشتی نیا

معرفی هسته فناور و محصولات:

امروزه با توجه به مشغله زیاد والدین و خستگی بعد از کار ممکن است والدین در رسیدگی به فرزندانشان دچار فراموشی و حواس پرتی شوند که این فراموشی ممکن است موجب بروز مشکلاتی شود و جان فرزندانشان به خطر بیفتد. البته این ایده برای سالمندانی که نیاز به مراقبت دارند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

ما در تخت خواب هوشمند کودکان و سالمندان از ماژول های مختلف استفاده می کنیم به طوری که هر یک از ماژول ها مستقل بوده و افراد می توانند بر اساس وضعیت اقتصادی خود یک یا چند ماژول یا همه را تهیه کنند.

ماژول های مختلف تولیدی، ماژول کنترل دما، ماژول رطوبت سنج، ماژول سرگرم کننده و ماژول آلارم بیدارشدن نوزاد و سالمند می باشد.

پست الکترونیک: beheshtinia@semnan.ac.ir

تلفن: 09124014117

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved