هسته فناور عدالت خواه

هسته فناور عدالت خواه

ایده محوری: تولید پایلوت گلخانه ای ماهیان خاویاری  

مسئول واحد فناور: محمدمهدی عدالت خواه

معرفی واحد فناور و محصولات:

ایده محوری این واحد فناور تولید پایلوت گلخانه­ای ماهیان خاویاری می­باشد. کشت و کار در محیط گلخانه شغلی است که دارای شایستگی­هایی از قبیل انتخاب گلخانه مناسب و طراحی سیستم کشت و آماده­سازی بستر رشد گیاه و ماهی، مدیریت تغذیه ماهی­ها برای سیستم طراحی شده و برنامه­ریزی اقتصادی برای سیستم می­باشد. ما در این واحد فناور به تولید پایلوت گلخانه ای ماهیان خاویاری با استفاده از تیم مجرب خواهیم پرداخت. با توجه به صید بی­رویه آبزیان در سال­های اخیر مخصوصاً در صید ماهیان خاویاری هر ساله شاهد کاهش ذخیره دریایی بوده ایم و با در نظر گرفتن میزان کم آبی کشور برای تولیدات آبزیان، امکان پرورش در مقیاس وسیع امکان پذیر نمی­باشد. لذا اجرای طرح مذکور (سیستم فوق) با توجه به کاهش آب مورد نیاز می­تواند کمک بسزایی در بازسازی ذخایر و تولیدات فراوان داشته باشد.

شماره تماس: 09125066717

آدرس: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved