شرکت سرای نقوش معماری آمود راستا

شرکت سرای نقوش معماری آمود راستا

ایده محوری: طراحی و تولید تایل های دکوراتیو بر پایه پالپ

مسئول شرکتفناور: بهاره قدیر

زمینه های فعالیت: 1- طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی 2- تولید و ساخت محصولات دکوراتیو

معرفی شرکت فناور و محصولات:

این واحد در زمینه تولید عناصر دکوراتیو داخلی با استفاده از کامپوزیتی بر پایه پالپ فعالیت دارد. از دستاوردهای فنی و اقتصادی این محصول می توان به قابلیت استفاده در کاربردی های گوناگون اسکلت مبلمان، پارتیشن، تزیینات و غیره از جمله بازسازی فضاها و بناهای تاریخی از طریق طراحی و ساخت تجهیزات معماری داخلی متناسب با کاربردی جدید این فضاها اشاره کرد.

پست الکترونیک: senemar2018@gmail.com

تلفن: 09126311081 و 09127318650  

 

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved