مؤسسه تراز محاسب قومس

مؤسسه تراز محاسب قومس

مدیرعامل: محسن صفابینش

ایده محوری: ارائه مشاوره و خدمات نوین مالی و مالیاتی به شرکت های دانش بنیان با رویکرد تولید نرم افزار جامع حسابداری

زمینه فعالیت:

- امور مالی و مالیاتی شرکت های دانش بنیان مراکز رشد و پارک علم و فناوری

- تولید نرم افزار نوین جامع حسابداری

معرفی شرکت و محصولات:

در سال 1392 مؤسسه تراز محاسب قومس  به ثبت رسید و با کمک اعضا و مشاوران موسسه، خدمات مشاوره ای، مالی و مالیاتی برای شرکت های خدماتی، تولیدی و بازرگانی مستقر در استان سمنان برطبق اساسنامه ثبتی را انجام داده ایم و در حال حاضر علاوه بر آن با مطالعه برروی قوانین شرکت های دانش بنیان به ارائه خدمات به شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد مشغول شدیم. انشاا... با حمایت های مرکز رشد بتوانیم معضل و مشکل مالیاتی واحدهای مستقر را حل کنیم.

آدرس سایت: www.acche3ab.blogfa.com

پست الکترونیک: M2.ghoghnoos@gmail.com

آدرس شرکت: سمنان- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

تلفن: 09127315020

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved