هسته فناور نیک رشد

هسته فناور نیک رشد

ایده محوری: بومی سازی استفاده از Hermetia Illucens (BSF) جهت تبدیل زباله های ارگانیک به کمپوست و تولید پروتئین مورد مصرف در تغذیه طیور و آبزیان

مسئول هسته فناور: دکتر عباس جواهری وایقان

زمینه­ فعالیت: دامپزشکی

معرفی هسته فناور و محصولات:

ایده محوری این هسته فناور بومی سازی استفاده از Hermetia Illucens (BSF) جهت تبدیل زباله های ارگانیک به کمپوست و تولید پروتئین مورد مصرف در تغذیه طیور و آبزیان می باشد. این هسته فناور با حضور اساتید مجرب دانشگاهی به عنوان تیم فناوری دانشگاهی در مرکز رشد فعالیت می نماید.

با توجه به افزایش روز افزون تولید زباله های ارگانیک در جوامع انسانی و در صنایعی مانند دامداری ها و صنایع تبدیلی مواد غذایی، کنترل تولید زباله و همچنین مدیریت دفع آن از مسائل مهم در اداره شهرها و روستاها به شمار می رود. از سوی دیگر افزایش نیاز جمعیت انسانی و حیوانات به مواد غذایی زمینه ساز انجام تحقیقات هر چه بیشتر در زمینه دستیابی به منابع جدید در این زمینه است.

محصول اصلی این ایده تولید ترکیب پروتئینی است که از فراوری لار  Hermetia Illucensبه دست می آید .این ترکیب دارای حدود 40 درصد پروتئین و مقادیر قابل توجهی از کلسیم و فسفر است که به عنوان مبنع پروتئین و املاح مورد نیاز در تغذیه آبزیان و طیور می تواند جایگزین مواردی مانند پودر ماهی و کنجاله سویا گردد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از پودر ماهی و کنجاله سویا از خارج کشور وارد می شوند محصول این ایده می تواند تا حدودی وابستگی اقتصادی در این زمینه را کاهش دهد. همچنین محصول مازاد حاصل از فراوری زباله توسط لار و این حشره تحت عنوان کمپوست در تولیدات کشاورزی قابل استفاده است.

پست الکترونیک: ajavaheri@semnan.ac.ir

تلفن: 09124052934

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved