هسته فناور هوشمندسازان متین خودرو

هسته فناور هوشمند سازان متین خودرو

ایده محوری: سیستم هشداردهنده پیشگیری از برخورد خودرو

مسئول هسته فناور: علی جوادی

زمینه­ فعالیت: طراحی و ساخت برد های الکترونیکی- طراحی سیستم های الکترونیکی کمکی خودرو

معرفی هسته فناور و محصولات:

این واحد فناور با استقاده از تیم مجرب و متخصص، در زمینه سیستم های هوشمند سازی خودرو و سیستم های کمک راننده و طراحی و ساخت انوع برد های الکترونیکی فعالیت میکند.

پست الکترونیک: javadi.ali@mail.com

تلفن: 09302528234

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved