شركت پردازش ابری نوین سیستم

هسته فناور پردازش ابری نوین سیستم

ایده محوری: سامانه هوشمند حمل و نقل کالا- تی درایور

مسئول هسته فناور: محمدعلی امتی

زمینه های­ فعالیت:

1-     حوزه ساختمان و حمل و نقل

2-     حوزه نرم افزار و IT

معرفی هسته فناور و محصولات:

این سامانه با اهداف افزایش بهره وری و کارآمدتر شدن فرایند حمل و نقل، جایگزین سیستم های سنتی شده و با استفاده از ظرفیت های اینترنتی کشور موجب شفافیت امور جابجایی کالا و مهمتر از آن، دسترسی سریعتر و راحت تر به ظرفیت های حمل و نقل خواهد شد. در این سامانه شرکت ها و موسسات حمل و نقل و رانندگان کامیون به راحتی با هم در ارتباط بوده و از تمام ظرفیت های موجود در سیستم حمل و نقل نهایت بهره وری و استفاده را خواهند برد. شرکت های حمل و نقل حتی می توانند با فیلتر کردن محدوده دسترسی به رانندگان به راحتی اعلام بار نموده و سطح دسترسی به رانندگان را افزایش دهند و رانندگان وسایل حمل و نقل نیز با دسترسی به پیشنهادهای متنوع می توانند بهترین و مناسب ترین سفر را انتخاب نمایند.

وب سایت: www.tdriver.ir

پست الکترونیک: info@tdriver.ir

تلفن: 33330043- 023

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved