شرکت دانش و فن آوری بامداد هرن کویر

هسته فناور فرآورده های غذایی برادران سیادتی

ایده محوری: بومی سازی و تولید مارشمالو میله ای

مسئول واحد فناور: سید عباس سیادتی

زمینه­های فعالیت: ۱- تولید و نوآوری در تولید مارشمالو، ۲- مهندسی معکوس ماشین آلات مرتبط با ساخت مارشمالو

معرفی واحد فناور و محصولات:

هسته فناور فرآورده های غذایی برادران سیادتی از ۳ تیم مجزا تشکیل شده است که شامل تیم بازرگانی (دفتر تهران) و تیم تاسیس و تولید کارخانه و تیم فنی شامل مهندسی مواد غذاییمکانیک و الکترونیک میباشد که با برنامه ریزی انجام شده پس از اتمام نمونه اولیه و اتمام مراحل فنی تأسیس کارخانه نسبت به مشارکت با سرمایه گذار اقدام و وارد بخش پایه گذاری و تأسیس کارخانه و بهره برداری خواهد شد.تیم R&D در این شرایط نسبت به ایجاد محصولات جدید با تنوع بازاری و نوآوری محصول اقدام مینماید.

سایر توانمندی ها:

امکان بازاریابی و فروش کلیه محصولات مرتبط با مواد غذایی یا محصولات فروشگاهی و سوپر مارکتی غیر غذایی.

پست الکترونیک: sas.abas7732@gmail.com

تلفن: 2-09192312751

آدرس شرکت: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved