هسته فناور نیلکو

هسته فناور نیلکو

ایده محوری: تولید بذر مصنوعی با استفاده از تکنولوژی کشت بافت

مسئول واحد فناور: ابوذر جعفری چاشمی

زمینه­های فعالیت: بیو تکنولوژی کشاورزی و کشت بافت

معرفی واحد فناور و محصولات:

هسته فناور نیلکو با هدف انجام آزمایشات و تولید محصولات بیوتکنولوژی آغاز به کار کرده است که موفق به ثبت اختراع بذر مصنوعی با پوشش محافظ دو لایه گردیده است.

محصول مورد ثبت، نتیجه انجام تحقیقات کشت بافت می باشد که از تکنیک کشت بافت و تولید پوشش محافظ جهت سهولت در انبارداری و ماندگاری بیشتر محصولات تولیدی تهیه گردیده است. تاکنون بذرهای مصنوعی تولید شده قابلیت انبارداری و کشت در شرایط خارج از آزمایشگاه را نداشته است اما با تکنولوژی به کار رفته برای پوشش آن می توان ضمن کشت بذرهای تولید شده در محیط طبیعی آن را برای مدت نسبتا طولانی نگهداری نمود.

پست الکترونیک: Achashmi3@gmail.com

تلفن: 09125317246

آدرس شرکت: سمنان- بلوار بسیج- مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved