شرکت داتیس دشت سپهر سمنان

هسته فناور آتیس کویر سمنان

ایده محوری: کشت درون شیشه ای گیاه بامبو

مسئول واحد فناور: محدثه ابراهیمی

زمینه­های فعالیت: تهیه پروتکل و تجاری سازی کشت درون شیشه ای گیاهان زینتی

معرفی واحد فناور و محصولات:

هسته فناور آتیس کویر سمنان با استفاده از تیم مجرب کشت درون شیشه ای گیاه بامبو را انجام میدهد.  ایده مطرح شده درخصوص انجام کشت بافت گیاهی به منظور تهیه پروتکل و بهینه سازی محیط کشت جهت انجام کشت درون شیشه ای و تجاری سازی کشت بافت انواع گیاهان زینتی وارداتی می باشد.

سایر توانمندی ها:

Ø     دستیابی به پروتکل محیط کشت بافت انواع گیاهان زینتی وارداتی

Ø     ایجاد سازگاری و آداپته کردن گیاهان تولید شده در محیط کشت با شرایط اقلیمی جهت کشت مزرعه ای و گلخانه ای و ...

Ø     خودکفایی در تولید گیاهان وارداتی پرطرفدار که ممنوع الورود اعلام شده اند.

پست الکترونیک: mohaddeseebrahimi@yahoo.com

تلفن: 09193334155

آدرس شرکت: سمنان- بلوار بسیج- مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved