هسته فناور نیو وال

هسته فناور نیو وال (new wall)

زمینه فعالیت: عمران (تولید دیوارهای نوین مقاوم با ساختار فناورانه)

ایده محوری: پنل پیش ساخته نوین

مدیرعامل/مسئول: یوسف عبدوس

معرفی هسته فناور و محصولات:

دیوارهای خشک مدتی است که در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند که هر یک از سیستم های موجود در بخشی قدرتمند و در بخشی ضعیف تر می باشند ما با تحقیق و پژوهش گسترده پیرامون این موضوع سعی کرده ایم نقاط ضعف و قوت سیستم های مذکور را شناسایی و سیستمی برتر ارایه نماییم.

این سیستم متشکل است از  پروفیل های خاص است که بصورت عمودی قرار می گیرند و در واقع همانند ستونی بین کف و سقف نصب شده و ثابت می مانند و بلوک های یکپارچه که از کف تا سقف امتداد داشته و مابین این پروفیل ها را پر می کنند بصورت کشویی اجرا شده و هیچ ملاتی در زمان اجرا مصرف نمی شود و حتی قابلیت این را دارد که بر اساس نقشه های اجرایی که در زمان اخذ سفارش از مشتری تحویل گرفته می شود بصورت اختصاصی تولید شده و پیش بینی های لازم حتی از نظر عبور تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نیز در آن لحاظ گردد.

پست الکترونیک: abdousyosef@gmil.com

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved