شرکت آسا فناوران کومش

شرکت آسا فناوران کومش

زمینه های فعالیت: تولید مواد شیمیایی و دستگاه های مکانیکی

ایده محوری: تولید روغن پاک کن

مدیرعامل شرکت فناور: دکتر علیرضا آلبویه

معرفی شرکت و محصولات:

ایده محوری این شرکت  تولید روغن پاک کن پایه آب با قابلیت پاک کنندگی هتروژن می باشد.

استفاده از حلال های سنتی سبب آسیب به محیط زیست و انسان می شود و همچنین به دلیل آسب هایی که مواد سنتی بر روی بافت های بدن و احتمال آسیب جدی به آنها دارد ، با استفاده از محصولات این واحد فناور می توان از آسیب های احتمالی و هزینه های جاری آنها در آینده جلوگیری نمود.

هدف از ارائه طرح، تولید محصول پاک کننده روغن های صنعتی و خوراکی، تولید محصول پایه آب و با کارایی بالا، امکان استفاده مجدد از محصول در بخش پاک کنندگی قطعات و امکان بازیابی روغن و محصول روغن پاک کن می باشد.

شماره تماس: 09122314293

آدرس: سمنان- میدان استاندارد- بلوار جوان- پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان- مرکز فناوری شهید دکتر شهریاری

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved