شرکت پرتو فناوری اطلاعات اطلس کویر

شرکت پرتو فناوری اطلاعات اطلس کویر

ایده محوری: اپلیکیشن جامع خدمات خودر در محل

مدیرعامل/مسئول: عرفان حیدری

معرفی شرکت و محصولات:

ایده محوری این واحد فناور اپلیکیشن جامع خدمات خودر در محل می باشد که با استفاده از تیم کاری مجرب آن را انجام خواهیم داد. راه اندازی اپلیکیشن تلفن همراه که در ان کاربر خدمات ساده مورد نیاز خودرو خود از قبیل تعویض روغن، تعویض فیلترها و خرید بیمه نامه و ... را درخواست داده و این خدمات را در محل و زمان مورد نظر دریافت می کند.

اپلیکیشین تلفن همراه كه در آن كاربر خدمات ساده مورد نیاز خودرو در محل که موجب کاهش تردد در سطح شهر شده و از اتلاف وقت برای رسیدن به محل ارائه کننده این خدمات جلوگیری شود.

پست الکترونیک: erfanheydari1@yahoo.com

تلفن: 09198203652

آدرس شرکت: سمنان- میدان کوثر- بلوار قائم- بلوار دانشجو- مرکز رشد فناوری دانشگاه سمنان

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved