مؤسسه اندیشه ورزان جوان

شركت اندیشه ورزان جوان سمنان (اوج)

ايده محوري: سنجش، ارزیابی، رشد و توسعه توانایی ها و مهارتهای فردی با رویکرد خلاقیت و گسترش کارآفرینی

مديرعامل/ مسئول: احمد فخاریان

معرفي شرکت و محصولات:

از نگاه مؤسسین، آموزش به کودکان و نوجوانان و جوانان ماهیت تولیدی دارد که دستاورد فنی و اقتصادی جامعه، نتیجه آموزش بهینه در این دوران می باشد.

تحقیقات نشان داده است افراد بسیاری برای انتخاب شغل هیچگونه آمادگی شخصی ندارند و اکثرا بر حسب نیاز مالی اقدام به انتخاب شغل می کنند و نهایتا بازده ی مناسبی نه برای خود و نه برای جامعه نخواهند داشت.

ما می خواهیم پس از رشد استعداد های کودکان از 3سالگی تا هشت سالگی و تثبیت آموزشها از سن 8 سالگی تا 14 سالگی، آموزشهای ورود به بازار کار را  از سن 14 سالگی به بعد شروع کنیم . این آموزشها بر حسب نوع شخصیت افراد ارائه خواهد شد.

شناخت شخصیت با انجام یک تست 30 سواله انجام نخواهد شد و ما اعتقاد داریم این نوع شخصیت شناسی یک کلاهبرداری بزرگ است.

روش شناخته شده در دنیا Assesment Center ها هستند که در یک بازه زمانی طی مراحل مختلف، شناخت از فرد ایجاد می کند که طبق آمار میزان اعتبار تستهای شخصیت شناسی 8% و میزان اعتبار Assesment Center 83% می باشد. ما تلاش داریم به این روش شخصیت فرد را شناسایی و رهنمون ها و آموزشهای لازم برای رشد فردی و اجتماعی براساس آن ارائه دهیم.

چهار گروه هدف وجود دارد:

گروه اول، کودکان 3 تا 7 سال: ارزیابی و شناخت و پرورش هوشهای نه گانه ی کودک توسط پروژه کودک باهوش و رشد توانایی های عقب نگه داشته شده به دلیل عدم وجود محیط غنی و هم چنین استفاده از  طرح آموزشی آی مت، که شیوه ای نو در آموزش های ریاضیات می باشد.

گروه دوم، کودکان و نوجوانان 7 تا 15 سال: ما معتقدیم توانایی های کودکان در کلاس های رسمی آموزشی بروز و ظهور  نمی کند. در این راستا با ارائه طرح بازی-مهارت ضمن شناسایی توانمندی های بالقوه و بالفعل کودک در محیطی شاداب و به وسیله بازی، زمینه ای برای آزمون و خطا در محیطی عینی و شبیه سازی شده برای آنان فراهم می آوریم تا ضمن شناخت نسبت به نقاط ضعف و قوت خود آماده ی زندگی در دنیای پرتغییر امروز گردند.

گروه سوم، نوجوانان و جوانان 15 تا 20 سال: در این سن جوانان درگیر انتخاب مسیر زندگی آینده خود هستند که در صورت عدم برنامه ریزی درست ممکن است برای خود و جامعه تبعات منفی داشته باشند و به همین اندازه یرنامه ریزی درست سبب رشد آنها و نهایتا جامعه خواهد شد. فلذا ما تلاش داریم تا با ترسیم برنامه ی استراتژیک راهبردی براساس ارزش ها، اهداف، توانمندی ها و شخصیت هرکس مسیر رشد و پیشرفت را هموار کنیم.

گروه چهارم، جوانان 20 تا 25 سال: این سن مقدمه ی ورود به بازار کار پرتنش امروز می باشد، در صورتی که جوانان آماده ی مواجه با این تنش ها و سختی های موجود در بازار کار نباشند، سرخورده و افسرده می شوند.

برای اجتناب از این پدیده شوم اجتماعی ما تلاش می کنیم ضمن ایجاد محیط شبیه سازی شده ی هم صحبتی با کارآفرینان، مدیران و برترین های هر حوزه کاری و تحلیل دلایل موفقیت و احتمالا شکست های گذشته شان؛ بعد از تحلیل شخصیت جوانان توسط کارشناسان و تفکیک شخصیتی، آموزش های متناسب با هر شخصیت در حوزه رفتارهای سازمانی و نوآوری سازمانی ، یا ایجاد کسب و کارهای نو و نوآوری کارآفرینانه داده شود.

آدرس شركت: 1- سمنان- ميدان كوثر بلوار دانشجو- مركز رشد فناوری دانشگاه سمنان

                     2- سمنان- خیابان طالقانیبالاتر از میدان ارگ- جنب باشگاه ورزشهای فکری اوج

آدرس سایت: www.nedyme.com

پست الكترونيك: newdyme95@gmail.com

تلفن: 33339005-023

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved