شرکت تولیدی نقشینه سنگسر

شرکت تولیدی نقشینه سنگسر

ایده محوری: آفرینش، فرآوری و رسامی نقشمایه های اصیل سنگسری، ایرانی با رویکرد کاربردی

مدیرعامل: علی بیدقی فر

زمینه­ فعالیت: هنر

معرفی شرکت و محصولات:

ایده آفرینش، فرآوری و رسامی نقش­­مایه های اصیل سنگسری ایرانی با رویکرد کاربردی ماهیت تولیدی دارد و از لحاظ فنی برگرفته از نقوش و موتیف های اصیل ایرانی از قبیل اسلیمی، ختایی و شاه عباسی و همچنین نقوشی روی سوزن دوزی های دست بافته های سنگسری در قالبی مدرن باشد.

از ویژگی های محصولات شرکت نقشینه سنگسر طراحی متفاوت نقوش و موتیف های اصیل که به شکل انحصاری در اختیار این شرکت می باشد که در قالبی مدرن و زمینه ای متفاوت اجرا می شود، می توان اشاره کرد که منجر به جذب مشتری خواهد شد.

تلفن: 09124316002

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved