شرکت آرمان فن پژوه

هسته فناور هدایت کنترل

ایده محوری: طراحی و ساخت سامانه های هدایت پذیر هوشمند

مدیرعامل/مسئول: دکتر میثم شکوری

معرفی هسته فناور و محصولات:

فعالیت هسته فناور هدایت و کنترل در زمینه طراحی و ساخت سامانه­های هدایت­پذیر است. با توجه به تجربیات و ارتباطات گسترده اعضای گروه در این زمینه، به امید خدا می­توانیم انتظار تولید و عرضه محصولات متنوع در این زمینه را در آینده نزدیک داشته باشیم.

تمرکز اصلی این واحد بر طراحی و ساخت سامانه­های ارزان­قیمت برای این منظور است.

زمینه کاری سامانه­های هدایت پذیر هوشمند یکی از موضوعات خوش آتیه در کشور از لحاظ کاربردی است و نیازمندی­های بسیار زیادی را می­توان در آینده پاسخگو باشد.

پست الکترونیک: shakouri@semnan.ac.ir

تلفن: 09124727836

سایر توانمندی ها: تحلیل، طراحی و ساخت مکانیزمهای مکاترونیکی

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved