هسته فناور بیدقی

هسته فناور بیدقی

ایده محوری: طراحی، چاپ و پخش کاغذ کادو با استفاده از نقوش اصیل ایرانی (اسلیمی- ختایی و...) و سنگسری

مدیرعامل/مسئول: علی بیدقی فر

زمینه­های فعالیت: هنر

معرفی شرکت و محصولات:

ایده محوری، چاپ و پخش کاغذ کادو است که ماهیت تولیدی دارد و از لحاظ فنی برگرفته از نقوش اصیل ایرانی از قبیل اسلیمی، ختایی در قالبی مدرن می باشد و از لحاظ توجیه اقتصادی نیز قابلیت رقابت با نمونه های داخلی و خارجی موجود در بازار را نیز دارد، از طرفی با توجه به وسعت قلمرو عشایری ایل سنگسر و استفاده از نقوش اصیل در دست بافته های این ایل، معرفی و شناساندن این نقوش در قالبی مدرن نیز مدنظر می باشد.

از ویژگی های محصول می توان به تفاوت و چیدمان در طراحی و بافت متفاوت زمینه طرح در قیاس با نمونه های دیگر اشاره کرد و همچنین از نقوش ناب و اصیل سنگسری در معرفی نقش مایه های سنگسری و تمایز طرح استفاده می شود.

تلفن: 09124316002

.Copyright © 2017 Semnan University Science & Technology Park.  All rights reserved